نرم افزارهای صرافی

...منایع انسانی مبنا قرار دهیم، به راحتی می توان سیستم هایی نظیر جذب و استخدام، حقوق و دستمزد و...

نرم افزارهای جامع مدیریت منابع انسانی

...منایع انسانی مبنا قرار دهیم، به راحتی می توان سیستم هایی نظیر جذب و استخدام، حقوق و دستمزد و...

نرم افزارهای جامع مالی

...تلخیص رویدادهای مالی به منظور ارزیابی موقعیت سازمان در بازارهای داخلی و جهانی می باشد.

اتوماسیون اداری پیوست

... مناسب از بارزترین جنبه های توجیهی برای استقرار اتوماسیون اداری با قابلیت های سیستم پیوست می باشد.

۴۷۰۰

مشتری

+۲۶۰

پرسنل

۴۱

عنوان نرم افزار

۱

رتبه یک شورای عالی انفورماتیک

برخی از خریداران ما

خشنودی خریدار تضمین و تایید درآمد پاک ماست

همه ما پیوستیها در خدمت خانواده بزرگ خریداران پیوست هستیم

پویایی و انعطاف حداکثری نرم افزارها

تغییرات و تطبیق نرم افزارها با نیازهای متنوع و متغیر جامعه بزرگ خریداران از ویژگیهای منحصر به فرد محصولات پیوست است. ویرایشهای روزآمد محصولات در مقاطع زمانی کوتاه و حسب نیاز خریدار، در اختیار کاربران قرار می گیرد.

نرم افزارهای فراگیر سازمانی با رویکرد ERP

بیش از ۴۰ عنوان محصول در حوزه های مختلف مالی، منابع انسانی و اتوماسیون سازمانی با رویکرد ERP، پوشش نسبتا جامعی از نیازهای نرم افزاری یک سازمان را فراهم می کند.

اندازه پذیری نرم افزارهای پیوست

گستره بزرگ خریداران پیوست از فروشگاهها و شرکتهای کوچک تا شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی افتخار ماست و این مهم مرهون پوشش فراگیر نیازهای نرم افزار سازمانی و انعطاف و اندازه پذیری محصولات پیوست است.

سوالی دارید ؟

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?